PROJEKAT „INICIJATIVA ZA INKLUZIJU“ OPŠTINE BEČEJ

Centar za socijalni rad Bečej, zajedno sa Opštinom Bečej, kao nosiocem projekta i partnerima JP „Potisje-Bečej“ i NVO „Đina“ uspešno je okončao jednogodišnji projekat „Inicijativa za inkluziju“ koji je realizovana u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ koja je za tu namenu izdvojila 200.000 evra.
Petnaestoro osoba romske nacionalnosti iz opštine Bečej proteklih godinu dana bilo je radno angažovano na poslovima primarne i sekundarne selekcije otpada na gradskoj deponiji Botra, dok je njih petoro bilo angažovano kao terenski radnici, koji su nakon obuke anketirali i intervjuisali Rome i Romkinje posećujući njihova domaćinstva, te ih motivisali da se uključe u društveni i obrazovni sistem u lokalnoj zajednici. Tokom realizacije projekta, Romima i Romkinjama pružena je podrška u izradi ličnih dokumenata neophodnih za socijalno uključivanje i podsticanje na obrazovanje. Evidentirano je više od 300 polaznika u osnovne, srednje škole i fakultet. Od tog broja, 35 odraslih je upisalo se u program Funkcionalnog obrazovanja odraslih („Druga šansa“). Takođe, primećeno je smanjenje korisnika koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, a koja je prekinuta po osnovu stupanja u radni odnos. Nakon okončanja projekta, četiri osobe ostale su zaposlene u preduzeću „Potisje“, dok će u narednom periodu biti angažovane još dve osobe. Rezultati projekta ocenjeni su kao dobri i veoma uspešni te se ozbiljno radi na planiranju njegovog nastavka istakli su predstavnici Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ Vesna Vidojević i Aleksandar Popović na završnoj prezentaciji rezultata projekta „Inicijativa za inkluziju“ održanoj u Velikoj sali opštine Bečej 24.01.2019. godine.