O nama

Dnevni boravak je otvoren 20. jula 2016. pri Centru za socijalni rad Bečej. Svrha dnevnog boravka je da unapredi kvalitet života korisnika kroz razvijanje ličnih, socijalnih, psiholoških, saznajnih sposobnosti i veština, sa ciljem osposobljavanja za što veći stepen samostalnog života...
Čitaj dalje

Volonteri

Učinite dobro delo – doprinesete poboljšanju života drugih u svoje slobodno vreme!
Mi u Dnevnom boravku smo posvećeni pružanju podrške deci i mladima sa smetnjama u razvoju i poteškoćama u učenju...


Čitaj dalje
“Nove zemlje možemo otkriti samo ako smo spremni da na duže vreme ispustimo iz vida obalu... ”