Zakon o socijalnoj zaštiti


Zakon pogledajte ovde

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Zakon pogledajte ovde

Porodični zakonZakon pogledajte ovde

Za ostale informacije posetite sajt Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politika