Poseta Ministara za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, Zorana Đorđevića

15.03.2019. godine u sklopu posete opštine Bečej, Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, Zoran Đorđević, posetio je i Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju Centra za socijalni rad Bečej i Društvo za afirmaciju invalida „Feniks plus“.
Tokom posete Dnevnom boravku, Ministar Đorđević razgovarao je sa direktorkom Centra za socijalni rad Bečej o inovativnim uslugama socijalne zaštite, kao i o mehanizmima unapređenja socijalne zaštite na teritoriji opštine Bečej. Ministar Đorđević razgovarao je i sa osobljem Dnevnog boravka, kao i sa korisnicima, kojima se priključio u edukativnoj radionici izrade kutija od papira.