Centar za socijalni rad Bečej-partner u projektu “Inicijativa za inkliziju”

24.01.2018
17.01.2018. godine predstavnici lokalne samouprave opštine Bečej, JP “Potisje” Bečej, Centar za socijalni rad Bečej i NVO “Đina” potpisali su memorandum o saradnji u okviru projekta „Inicijativa za inkluziju“ koji finansira Nemačka organizacija za tehničku saradnju “GIZ”, u iznosu od 200.000 evra. Projekat je počeo sa pripremnim fazama još u decembru prošle godine, a u toku narednih mesec dana, Centar za socijalni rad i Humanitarno udruženje “Đina” organizovaće obuku za terenske radnike koji će biti zaduženi da kroz terenski rad podstaknu romsku zajednicu da se uključi u projekat. Projekat će obuhvatiti 20 osoba romske nacionalnosti koji će biti radno angažovani, 15 osoba na poslovima primarne i sekundarne selekcije otpada na gradskoj deponiji Botra, dok će petoro Roma biti radno angažovano u svojstvu vršnjačkih motivatora.