20.06.2018
U toku je podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na korišćenje usluge iz oblasti socijalne zaštite-lični pratilac deteta za školsku 2018/2019. godinu. Zainteresovani građani i građanke opštine Bečej mogu da podnesu prijavu svakog radnog dana od 7-14h u prostorijama Centra za socijalni rad, u kancelariji broj 4 sa pribavljenom odgovarajućom dokumentacijom do 13. jula 2018. godine.