Dečija nedelja pod sloganom „Da pravo svako-dete uživa lako!“ 30 godina Konvencije o pravima deteta

Od 07. do 11. oktobra obeleževala se Dečija nedelja, a Centar za socijalni rad Bečej, kao i prethodnih godina uzeo je učešće u ovoj manifestaciji. Ove godine obeležavalo se 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta, što je posebno važna tema za našu ustanovu, sa obzirom da je jedna od naših najvažnijih nadležnosti-zaštita prava i interesa dece.
Prvog dana Dečije nedelje, 07.11. tradicionalno smo sa Predsednikom opštine Bečej, koordinatorkama Dečije nedelje i predstavnicama Društva prijatelja dece posetili najugroženije porodice, uručili im simbolične poklone, popričali o njihovim potrebama, naporima roditelja da adekvatno zadovolje potrebe dece i pored teške socio-ekonomske situacije u kojoj se nalaze, kao i o odličnim postignućima u školi koja deca ostvaruju.
09.10. organizovali smo Dan otvorenih vrata Centra za socijalni rad. Tom prilikom ugostili smo učenike OŠ “Petefi Šandor” i Ekonomsko trgovinske škole. Tokom poseta razgovarali smo sa učenicima o uslugama i nadležnostima Centra, dotakli smo se dečijih prava, posebnu pažnju posvetili smo vršnjačkom nasilju. Ono što je ostavilo veoma pozitivan utisak na nas jeste činjenica da učenici imaju informacije o Centru, kao i njihova motivacija da otvoreno postavljaju pitanja i budu aktivni učesnici u komunikaciji.
10.10. zajedno sa Bibliotekom Bečej i Društvom prijatelja dece organizovali smo tribinu pod nazivom Ostvarivanje prava dece u opštini Bečej, u kojoj su učestvovale predstavnice Lokalne samouprave, sudstva, školstva, Doma zdravlja, Društva prijatelja dece i Biblioteke. Tribina je podržana od strane predstavnika svih lokalnih medija. Na tribini se otvoreno diskutovalo o dečijim pravima u opštini, o aktuelnim problemima i alternativama koje bi u budućnosti davale adekvatnije odgovore na aktuelne potrebe dece. Uspehu tribine u velikoj meri doprinela je i velika posećenost, posebno od strane učenika, predstavnika đačkih parlamenata, koji su se aktivno, sa zanimanjem i konstruktivnim predlozma uključivali u diskusiju sa govornicama. Korisnici Dnevnog boravka bili su uključeni u različite aktivnosti tokom Dečije nedelje, a najveći utisak na njih ostavio je završni hepening koji se održao na Gradskom trgu. Zahvaljujemo se svima koji su nas podržali tokom Dečije nedelje, koji su nam pomagali, bili partneri i saradnici u organizaciji aktivnosti, a najviše hvala deci koja su dala poseban pečat ovoj manifestaciji. .